<a href="https://kazpravda.kz/n/v-nyneshnem-godu-my-otmechaem-100-letie-kemalya-akisheva-odnogo-iz-osnovateley-natsionalnoy-arheologicheskoy-shkoly/?fbclid=IwAR3gLKZH6yqPZGV7E7NPBFH0fnKqTPqgEk6YQ2GiXGoy0VVWbNUPqyFRKZ4_aem_AU-JKJrk26s4vYlF0TLqz3hDc4DDTe0dXzadrmkKH2IljFiPj9sRLjN8Y4EbZbCOoZT2tJCc_uiCcT2ZF4BCKmwG" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> В нынешнем году мы отмечаем 100-летие Кемаля Акишева – одного из основателей национальной археологической школы</a>